Contact

Heeft u vragen of wilt u reserveren? stuur ons een e-mail.

If you have any questions or if you want to make a reservation, please send us an e-mail

Contact information is:

      
Achterweg 12

5255 AK  Herpt

M 06 – 408 458 73
M 06 – 404 087 49
E info@achterhetrodehek.nl

 

 


Privacy

Bij het aanvragen van een overnachting en het boeken ervan, vragen wij u om bepaalde gegevens.  We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. We zijn verplicht om een nachtregister bij te houden voor politie en brandweer en een registratie ten behoeve van de belastingdienst voor rijk en gemeente. We noteren uitsluitend uw naam en woonplaats en bewaren dit gedurende de verplichte termijn van 7 jaar. Uw e-mails en uw e-mailadres bewaren wij maximaal 1 jaar zodat wij met u kunnen communiceren. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

When requesting an overnight stay and booking it, we ask you for certain information. We only keep and use personal data that you provide directly. We are obliged to keep a night register for police and fire brigades and a registration for the tax authorities for the government and the municipality. We only record your name and place of residence and keep it for the obligatory period of 7 years. We store your e-mails and your e-mail address for a maximum of 1 year so that we can communicate with you. We will not use your personal data for other purposes.